خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : وقف

بایگانی/آرشیو برچسب ها : وقف

حوض علی اکبر خانیک

باسمه تعالی حوض علی اکبر  (خانیک) این حوض در کیلومتر ۲۸ جاده فردوس – بجستان و در محل اتصال راه ارتباطی خانیک به جاده مذکور قرار دارد. و به منظور استفاده رهگذران کشاورزان و دامداران منطقه احداث گردیده است . هرچند از زمان احداث آن اطلاع دقیقی نیست ولی طبق …

بیشتر بخوانید »

موقوفه خانم لیلی خیری مقدم (مسجد خانیک)

مسجد چهارده معصوم خانیک

در راستای سنت پسندیده وقف خانم لیلی خیری مقدم همسر محترمه آقای عباس ادبی نیم دانگ (یک ساعت) آب و اراضی مربوطه از قنات اصلی روستای خانیک را  در تاریخ ۲۳فروردین۱۳۹۱بیاد فرزند شان شادروان محسن ادبی وقف مسجد چهارده معصوم (علیهم السلام) روستا نمودند. خداوند به ایشان جزای خیر عنایت …

بیشتر بخوانید »

موقوفه حمام خانیک

حمام قدیم خانیک

حمام خانیک چهار دانگ آب و اراضی قنات خانیک نیم دانگ آب و اراضی قنات خانیک.(مستأجر: محمد عابدینی) یک دانگ آب و اراضی قنات خانیک.(مستأجر: محمد علی نویدی) یک دانگ آب و اراضی قنات خانیک.(مستأجر: حجی حسین نویدی -محمد علی نویدی) یک دانگ آب و اراضی قنات خانیک(مستأجر: عباسعلی نادری) …

بیشتر بخوانید »

محمد تقي محمديان (مسجد خانیک)

  واقف : آقای محمد تقي محمديان فرزند مرتضی مورد وقف: نيم دانگ آب و اراضي قنات اصلي خانيك و دو دانگ آب و اراضي از قنات امرودكن مورد مصرف: وقف مسجد چهارده معصوم خانيك نگهداری و نظافت مسجد ( خادم مسجد) تاريخ وقف: بيست و دوم بهمن ماه سال …

بیشتر بخوانید »

علي اكبر فرزند محمد

 نام موقوفه : نگهداري و تأمين آب حوض خانیک نوع و مقدار : نیم ربع دانگ ( ۱۵ دقیقه) آب و اراضی مربوطه از قنات اصلی خانیک تاریخ تقریبی وقف و مدت آن : بیش از ۱۰۰سال واقف: علي اكبر فرزند محمد مصرف : نگهداری و تأمین آب حوض جنب …

بیشتر بخوانید »

مترددین ـ قرآن خوانی

    سه دانگ آب و اراضی قنات برجستان خانیک (مستأجر: حسنی)سه دانگ آب و اراضی قنات  کلاته حسن بیک (مستأجر: احمد مرادی)یک و نیم دانگ (سه ساعت) آب و اراضی قنات انارستانک (مستأجر: عبیری)    موارد مصرف: فرش مسجدـ حمام ـ روضه خوانی ـ مترددین ـ قرآن خوانی   یک …

بیشتر بخوانید »