خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : اطعام

بایگانی/آرشیو برچسب ها : اطعام

جعفر و نادعلی

واقف: جعفر و نادعلی مورد وقف:               دو دانگ(چهار ساعت) آب و اراضی قنات انارستانک (مستأجر:غلامعلی رجبی)              نیم دانگ (یک ساعت) آب و اراضی قنات انارستانک (مستأجر: محمد علی هاجری)              پنج دانگ آب و اراضی قنات امرودکن (مستأجر: علی اکبر دولتخواه) محل مصرف:  تعزیه داری و اطعام ایام …

بیشتر بخوانید »