مطالبی از سایت

انتخابات ۲۹اردیبهشت۹۶

برگزاری انتخابات  ریاست جمهوری دوازدهم و شورای اسلامی پنجم آقای حسن روحانی ۴۰  رأی      آقای سیدابراهیم رئیسی  ۲۸۶ رأی منتخبین شورا به ترتیب آراء آقایان: علی اکبر صفری        محمدحسن نجفی   یوسف جوادی   علی جوادی       علی نادری         …

بیشتر بخوانید »