مطالبی از سایت

نگاهي به تحول خانواده در ايران وجهان و عوامل مؤثر بر آن

نگاهي به تحول خانواده در ايران وجهان و عوامل مؤثر بر آن ابراهيم حقيقي مدرس مركز تربيت معلم بنت الهدي صدر فردوس چكيده خانواده به عنوان بنيادي ترين نهاد اجتماعي در همه جوامع،و در همه ي زمانها مي باشد كه هم سلامت فرد و هم بقاي جامعه را تأمين مي …

بیشتر بخوانید »

:: عوامل مؤثر بر ارزش هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستان هاي شهرستان فردوس

پایان نامه ارشد

چكيده تحقيق ( پايان نامه كارشناسي ارشد ) ابراهيم حقيقي                            تحقيق حاضر تحت عنوان «عوامل مؤثر بر ارزش هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستان هاي شهرستان فردوس» با هدف شناخت اولويت هاي ارزشي دانش آموزان و عوامل مؤثر …

بیشتر بخوانید »

سركوب آزادي….

سرکوب غریزه آزادی بعنوان یکی از عوامل وقوع انقلاب اسلام نويسنده: ابراهيم حقيقي طرح مسئله : یکی از مسائلی که در بررسی انقلابها مورد توجه محققین قرار دارد بررسی عوامل ایجاد شرایط انقلابی در جوامع است. در اینجا نیز بعنوان بررسی علل انقلاب اسلامی در ایران در اینجا نیز بعنوان …

بیشتر بخوانید »