مطالبی از سایت

شوراي اسلامي خانيك نمونه استاني شد

شوراي اسلامي روستاي خانيك در دومين همايش شوراهاي اسلامي استان خراسان جنوبي به عنوان يكي از شوراهاي نمونه استاني معرفي و مورد تقدير قرار گرفت. لازم به ذكر است . ازبين شوراهاي اسلامي شهرستان فردوس تنها نام شوراي اسلامي خانيك در بين شوراهاي نمونه استاني وجود داشت.  

بیشتر بخوانید »