مناسبت ها

جلسه نمایندگان قنات

جمعه شب ۸خرداد۹۴ جلسه ای با حضور نمایندگان قنات در مسجد برگزار گردید. در این جلسهبا توجه به استقرار دستگاه و شروع عملیات حفاری موارد زیر به تصویب نمایندگان قانونی ۱۲ شبانه روز رسید. ۱٫ مالکین هرچه سریعتر نسبت به واریز سهم خود به ازای هر دقیقه هشت هزار تومان به …

بیشتر بخوانید »