مطالبی از سایت

استفتاء در مورد نپرداختن هزینه های قنات

متن استفتاء سلام علیکم مالکین قنات اصلی روستا تصمیم گرفته اند به منظور جبران کم آبی چاه حفر کنند و هزینه های مربوطه را بر اساس میزان مالکیت پرداخت کنند. تعدادی از مالکین از آب قنات که با حفر چاه چند برابر شده استفاده می کنند ولی سهم خود از …

بیشتر بخوانید »

صندوق قرض الحسنه همیاری روستایی

دسترسی به وام های خرد مساله ای حیاتی برای خانوار های کم در آمد محسوب می شود مثلا کشاورز یا دامداری که پس اندازی ندارد و می خواهد بذر، سموم و یا علوفه دامی خریداری نماید و یا به طور ناگهانی هزینه های درمانی سنگین به یکی از اعضای خانواده …

بیشتر بخوانید »