خانه / اخبار / موقوفه حمام خانیک

موقوفه حمام خانیک

حمام خانیک

چهار دانگ آب و اراضی قنات خانیک

نیم دانگ آب و اراضی قنات خانیک.(مستأجر: محمد عابدینی)
یک دانگ آب و اراضی قنات خانیک.(مستأجر: محمد علی نویدی)
یک دانگ آب و اراضی قنات خانیک.(مستأجر: حجی حسین نویدی -محمد علی نویدی)
یک دانگ آب و اراضی قنات خانیک(مستأجر: عباسعلی نادری)
نیم دانگ آب و اراضی قنات خانیک(مستأجر: محمد علی رزمی)

کلاسه: ح ۲۶

رایانه: ۱۲۰

درباره‌ی haghighi

Check Also

مرمت گنبد امامزاده خانیک

عملیات مرمت گنبد امام زاده سلطان کریمشاه خانیک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *